ב"ה.

 

ברוכים הבאים

לאוצר התשורות

 

Welcome

To the Teshura Archive

 

תשורה. מהי?

תשורת הרבי 棱497;"ד כסלו תרפ"ט

מפתח ענינים

רשימת התשורות וצילומם

 

 

 

בעז"ה הגיענו עד כה.

 

התכנית שלנו הוא, אי"ה, ללקט כל תשורה שיש בו:

 

㰡n style='font:7.0pt "Times New Roman"'>        פרסום ראשון של כתב יד קדש, מכתב קדש, או סיפורים אודות רבותינו נשיאנו וכו'

ומזה נמצא למד שהאגרות קדש לרגלי שמחות פרטיים במשפחה וכו', אינם בכלל זה. באם נמצאים אף דפים אחדים שיש בהם משום חידוש, מקונטרס אחד גדול ושלם, ייכנסו בלקט זה, ויודפסו עם צילום השער של התשורה.

쯳pan>

㰡n style='font:7.0pt "Times New Roman"'>        סיפורים או סקירה אודות אנשים פרטיים במשפחה מסוימת וכדומה

אנו מלקטים רק סיפורים וכו', שאין בתכנית המשפחה וכדומה להדפיסם בתור ספר שלם, [כיון שבעתיד הקרוב, יהי' זה חלק מספר נדפס ובהישג יד כל מבקש הספר].

 

㰡n style='font:7.0pt "Times New Roman"'>        תשורות במחשב

אלו שיש להם תשורות מוכנים שיצאו לאור ונמצאים במחשב שלהם, מתבקשים לשלוח העתק מזה ע"י אינטרנט (אם זה בפורמט doc או pdf), כיון שזה יחסוך על בזבוז הטרחה וכן הזמן (להעתיק קונטרס שלם), ובמילא יזרז את העבודה עוד יותר.

 

כאן המקום להביע תודה מיוחדת להרבה מאנ"ש והת' שיחיו שנענו בזריזות לבקשה זו, ע"י שילוח את תשורות הנמצאים תחת ידם, או שילוח רשימת התשורות שלהם:༯span>

 

(ע"פ סדר הא"ב)

הרב צבי (בן הר' מרדכי)꼯span>בראנשטיין, הרב לוי יצחק גרליק, קראון הייטס, הרב שלמה טענענבוים, קראון הייטס, הרב ישראל וויכנין, ירושלים, הרב אליעזר ליין, קראון הייטס, הת' לוי יצחק סלונים, בינגהמטן,נ.י., הרב בנציון פייפ, טנסי, ארה"ב, הרב דוב שוחאט, טורונטו, הרב גבריאל שפירא, קראון הייטס.

 

 

לשלוח תשורה לחץ כאן

To upload a Teshura click here

 

/a> html>